WYDRUKarnia

ul. Wiślana 61, 60-401 Poznań

T.: (+48) (0) 663 060 611
T.: (+48) (0) 502 981 878
F.: (+48) 061 - 861 04 46

E.: info@wydrukarnia.pl

Zapraszamy do współpracy!!!

REGULAMIN

I. Warunki og贸lne.

Klient ponosi ca艂kowit膮 odpowiedzialno艣膰 za wady prawne wynikaj膮ce z tre艣ci i formy dostarczonych do druku prac i wzorc贸w, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw os贸b trzecich.

Strona internetowa www.wydrukarnia.pl oraz wszystkie zawarte w niej tre艣ci stanowi膮 w艂asno艣膰 wydrukarnia.pl i nie mog膮 by膰 kopiowane. Wydrukarnia.pl zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdj臋膰 wykonanych prac w celach informacyjnych (katalog, strona internetowa). W przypadku, je偶eli Pa艅stwo lub Pa艅stwa klient nie wyra偶a zgody na wykorzystanie swojego logo prosimy o pisemn膮 informacj臋.

II. Ceny.

Podane ceny s膮 cenami netto, do kt贸rych doliczany jest podatek VAT w wysoko艣ci 22%. Nie zawieraj膮 one koszt贸w przesy艂ki.

Wydrukarnia.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w cenniku bez uprzedzania Klient贸w.

III. Zam贸wienia.

Zam贸wienia przyjmowane s膮 wy艂膮cznie w formie mailowej.

W przypadku podania nieprawid艂owych lub nieprawdziwych danych - zam贸wienia nie b臋d膮 realizowane.

Zam贸wienie zostaje przyj臋te do realizacji z chwil膮 jego potwierdzenia przyj臋cia telefonicznie lub poprzez e-maila w przeci膮gu 48 godzin. W przypadku rezygnacji z zam贸wienia przyj臋tego do realizacji ro艣cimy sobie prawo do dochodzenia wszelkich koszt贸w zwi膮zanych z jego realizacj膮 (koszty przygotowalni, opracowania graficznego).

Przy zam贸wieniach druku, zamawiaj膮cy zobowi膮zany jest dostarczy膰 wz贸r graficzny zapisany w programie TIFF zamienionym na krzywe. Konieczno艣膰 opracowania przez wydrukarnia.pl materia艂贸w dostarczonych przez klienta jest dodatkowo p艂atne zgodnie z cennikiem.

IV. Termin realizacji i warunki dostawy.

Termin realizacji zam贸wie艅 podawane s膮 w dniach roboczych. Przez dzie艅 roboczy rozumie si臋 ka偶dy dzie艅 za wyj膮tkiem sob贸t, niedziel, 艣wi膮t oraz innych dni wolnych od pracy. Dla zam贸wie艅 z艂o偶onych do godz. 12.00 okres realizacji liczy si臋 w pe艂nych dniach roboczych od chwili z艂o偶enia zam贸wienia, w pozosta艂ych przypadkach od godz. 8.00 nast臋pnego dnia roboczego.

Terminy zam贸wienia podawane s膮 przy poszczeg贸lnych produktach. Przez realizacje zam贸wienie rozumie si臋 jego gotowo艣膰 to odbioru w siedzibie firmy lub wysy艂ki kurierem w terminie okre艣lonym w e-mailu potwierdzaj膮cym zam贸wienie.

Termin realizacji mo偶e ulec wyd艂u偶eniu w przypadku zam贸wienia du偶ej ilo艣ci produkt贸w, braku stan贸w magazynowych lub wyst膮pienia si艂y wy偶szej (np. awaria). W takim jednak przypadku Klient zostanie o tym fakcie informowany.

V. W艂asno艣膰 klienta.

Wydrukarnia.pl nie zobowi膮zuje si臋 do przechowywania plik贸w nades艂anych drog膮 internetow膮, po up艂ywie 14 dni od daty odbioru lub wysy艂ki pracy, mog膮 one zosta膰 skasowane.

No艣niki elektroniczne, na kt贸rych dostarczane s膮 prace nie s膮 odsy艂ane do klienta. Istnieje mo偶liwo艣膰 odbioru osobistego. Po up艂ywie 14 dni od realizacji zlecenia no艣nik wraz z zawarto艣ci膮 jest niszczony.

W艂asno艣膰 intelektualna klienta zawarta w jego plikach przes艂anych Internetem na og贸lnodost臋pne konto FTP wydrukarnia.pl nie jest chroniona przed dost臋pem os贸b trzecich.

VI. P艂atno艣ci.

Podstawow膮 form膮 p艂atno艣ci za zamawiane us艂ugi i produkty jest p艂atno艣膰: got贸wk膮, w przypadku obioru osobistego lub przedp艂ata na konto bankowe, gdy towar jest wysy艂any kurierem. W takim przypadku towar wys艂any jest do Klienta po zaksi臋gowaniu p艂atno艣ci na naszym koncie przez bank.

VII. Reklamacje.

Wszelkie reklamacje z tytu艂u uszkodze艅 w transporcie b臋d膮 uwzgl臋dniane jedynie w przypadku spisania protoko艂u reklamacyjnego z udzia艂em firmy spedycyjnej. Kupuj膮cy jest zobowi膮zany niezw艂ocznie (nie p贸藕niej ni偶 48 godzin od otrzymania przesy艂ki) powiadomi膰 nas o tym pisemnie (e-mailem). Reklamacje niespe艂niaj膮ce podanej procedury nie b臋d膮 uwzgl臋dniane.

Zamawiaj膮cy zobowi膮zany jest do sprawdzenia pod wzgl臋dem jako艣ciowym zam贸wionego towaru w ci膮gu 7 dni roboczych od dnia odbioru i w tym terminie z艂o偶y膰 pisemn膮 reklamacj臋. Termin 7 dni nie obowi膮zuje w przypadku reklamacji gwarantowanej trwa艂o艣ci produktu lub us艂ugi. Reklamacje dotycz膮ce jako艣ci druku w przypadku, je艣li nie zostanie przes艂ane 100% reklamowanego nak艂adu, b臋d膮 rozpatrywane negatywnie. Koszt przesy艂ki w przypadku uznania reklamacji pokrywa wydrukarnia.pl.

Prace w formie pliku elektronicznego drukowane s膮 w postaci, w jakiej zosta艂y dostarczone przez Klienta. Wydrukarnia.pl nie sprawdza oraz nie ponosi odpowiedzialno艣ci za z艂e przygotowanie ich do druku. Wydrukarnia.pl mo偶e jednak zweryfikowa膰 poprawno艣膰, wprowadzi膰 poprawki i modyfikacj臋 do pliku, na pro艣b臋 Klienta, kt贸ra musi zosta膰 do艂膮czona pisemnie do sk艂adanego zam贸wienia. Us艂uga taka jest dodatkowo p艂atna.

Reklamacji nie podlegaj膮 wszelkie rozbie偶no艣ci pomi臋dzy oczekiwaniami klienta a faktycznym wydrukiem, o ile przed realizacj膮 zlecenia nie zosta艂 dostarczony zaakceptowany przez Klienta i opatrzony nasz膮 piecz臋ci膮 firmow膮 oraz dat膮 wykonania, wzorzec/odbitka pr贸bna wykonana na maszynie, oprogramowaniu oraz mediach przy u偶yciu, kt贸rych, ma zosta膰 wykonany w艂a艣ciwy nak艂ad.

Po dalszej obr贸bce jak膮kolwiek odpowiedzialno艣膰 reklamacyjn膮 ponosi zamawiaj膮cy.

W ci膮gu 7 dni roboczych od otrzymania przez wydrukarnia.pl reklamowanego nak艂adu, reklamacja zostanie rozpatrzona a pracownik poinformuje klienta o sposobie jej rozwi膮zania.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klient poniesie koszty dostarczenia oraz ponownego wys艂ania reklamowanego towaru.

VIII. Odpowiedzialno艣膰 odszkodowawcza.

Wydrukarnia.pl wy艂膮cza swoj膮 odpowiedzialno艣膰 odszkodowawcz膮 z tytu艂u niewykonania lub nienale偶ytego wykonania zlece艅. Oznacza to, i偶 Zamawiaj膮cy nie b臋dzie m贸g艂 dochodzi膰 偶adnych roszcze艅 odszkodowawczych z podanego tytu艂u.